2011 rugs. 12

Dievo Motinos Merelės Marijos apsireiškimų ir malonių vietos LietuvojeMichael Graff, Heinz-Jürgen Förg, Hermann Scharnagl, Marija apreiškimai, stebuklai ir vizijos.