2010-01-25

Mylimojo gyvenimas

Autorius: Henri J. M. Nouwen
Vertėjas: Rasa Drazdauskienė
Leidimo metai: 2008
Kodas: ISBN 978-9955-29-034-6


Dvasios gyvenimas sekuliariame pasaulyje

Šis dvasinės literatūros tekstas prasidėjo tiesiog paprastu draugo prašymu. Žurnalistas ir rašytojas Fredas Bratmanas paprašė savo bičiulio garsaus rašytojo Henrio Nouweno parašyti knygą apie dvasinį gyvenimą, suprantamą jam ir jo draugams – be teologijos sąvokų ir specialių terminų. Nouweno atsakymas jam tapo bene labiausiai branginama mūsų laikų knyga.

Tai dvasinis vadovas kiekvienam, kuris nori suprasti savo gyvenimo prasmę, suvokti esminę žmogaus egzistencijos tiesą. Autorius pabrėžia, kad visi esame mylimi Dievo vaikai, Jo išrinktieji, tad turime šių dienų sekuliariame pasaulyje ieškoti grožio ir tiesos, kalbėti apie tikėjimą, meilę ir viltį. Nouwenas tikisi, kad daug kas norės „nugirsti“ jo asmenišką ir tiesią kalbą, o gal net prisidėti prie šių dvasinių ieškojimų. Tiems, kurie dar nėra skaitę jo veikalų, šis bus puikiausia pradžia. Kitiems, jau turėjusiems progą susipažinti su šio iškilaus XX a. rašytojo įžvalgomis, Mylimojo gyvenimas suteiks džiaugsmo kaip dar vienas didis autoriaus pasiekimas.


Henri Jozef Machiel Nouwen laikomas vienu žymiausių šiuolaikinių dvasinių rašytojų. Jis dėstė Notre Damo, Yale’io, Harvardo universitetuose, dešimt metų gyveno Arkos (L’Arche Daybreak) bendruomenėje Toronte, Kanadoje. Iš keturiasdešimties jo dvasinių knygų, vienodai aukštai vertinamų ir protestantų, ir katalikų skaitytojų, garsiausios yra šios: Vidinis meilės balsas (Inner Voice of Love), Čia ir dabar (Here and Now) ir Jėzaus vardu (In the Name of Jesus).

Apimtis – 144 p.
Formatas – 12,6 x 19,8 cm

Anotacija kultūros savaitraštyje „Literatūra ir menas“ 2008-01-18

Ištraukos interneto dienraštyje Bernardinai.lt:
1. Henri J. M. Nouwen. Mylimojo gyvenimas
2. Henri J. M. Nouwen. Mylimojo gyvenimas
3. Henri J. M. Nouwen. Mylimojo gyvenimas

Ištraukų santrauka Scribd.com

2010-01-09

Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu


Jėzau Kristau, ateinu pas Tave, atiduodu savo širdį, aš Tavimi tikiu.

Tau atiduodu, Jėzau, savo širdį - viešpatauk many.

Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu. Jėzau. Savo širdį atiduodu Tau.

Jėzau Kristau, Pas Tave aš ateinu, Tu man duodi savo širdį, Aš Tavim tikiu.

Jėzau Kristau,
Pas Tave aš ateinu,
Tu man duodi savo širdį,
Aš Tavim tikiu.

Jėzau, sukurk manyje nekaltą ir minkštą širdį,
Ieškančią tiktai Tavęs nuo ryto lig sutemos.

Tu man tvirtovė, Jėzau,
Mano skydas - aš pasitikiu Tavim.
Tau atiduodu, Jėzau,
Savo širdį - viešpatauk many.

2010-01-01

Mariją Mylėti vien trokšta širdis


MARIJĄ MYLĖTI vien trokšta širdis, *
skausmuose ir laimėj tarnauti jai vis. *
Širdis mano dega dangaus ugnimi, *
vien meilėj Marijos ji ilsis rami.
O Motina meilės, Marija graži, *
širdin mano Dievo mane Tu neši, *
per ašarų klonį, erškėčių keliais, *
apsupusi meilės skaisčiais spinduliais.
Kas sopulių taurė, kas skausmo ietis? *
Kas myli Mariją, saldi tam mirtis: *
širdžių milijoną norėčiau turėt, *
kad Motiną Jėzaus galėčiau mylėt.
O Motina meilės, malonių versmė, *
per amžius teskamba Tau meilės giesmė; *
imk meilę Trejybės ir viso dangaus, *
ją amžiais aukot Tau širdis nepaliaus.

Šventumas šeimoje. Auklėjimas pagal Marijos Širdį