2011-03-06

Attende Domine

R. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.

1. Ad te Rex summe,omnium Redemptor,
 oculos nostros 
sublevamus flentes: 
exaudi, Christe,
 supplicantum preces.

2. Dextera Patris, 
lapis angularis, 
via salutis, 
ianua caelestis,
 ablue nostri maculas delicti.

3. Rogamus, Deus, 
tuam maiestatem:
 auribus sacris
 gemitus exaudi:
 crimina nostra
 placidus indulge.

4. Tibi fatemur 
crimina admissa:
 contrito corde 
pandimus occulta:
 tua, Redemptor,
pietas ignoscat.

5. Innocens captus 
nec repugnans ductus;
 testibus falsis 
pro impiis damnatus
 quos redemisti, 
tu conserva, Christe.R. Paklausyk, Viešpatie, ir pasigailėk, nes nusidėjom Tau!

1. Į Tave, aukščiausias Karaliau, visų Atpirkėjau, verkdami keliam savo akis.
Išgirsk, Kristau, prašančių maldas!

2. Tėvo dešine, kertinis akmenie, išganymo kelias, dangaus vartai, nuplauk mūsų nusikaltimų dėmes!

3. Prašom, Dieve, Tavąją didybę, šventomis ausimis išklausyk raudas.
Mūs kaltes permaldautas atleisk!

4. Tau pripažįstam nusikaltimus, net slapčiausius iš jų atskleidžiam sugraudinti, tepamiršta juos Tavo, Atpirkėjau, gerumas!

5. Be kaltės sugautas, nesigynei vedamas, su nedorais netikrų liudytojų pasmerktas – išsaugok, Kristau, tuos, kuriuos atpirkai!